Här visas årets sponsorer!

Ett STORT TACK till er 70 som redan har sponsrat 2024 års Kamratfond
Martin Abrahamsson, Sverker Adolfsson, Bertil Allard, Björn Ahrling, Inge Ask, Björn Behm, Olle Bjurström, Rolf Bredberg, Göran Carlsson, Leif Carlsson, Sven-Henry Carlsson, Anders Carp, Christer Christiansson, Lennart Eklöf, Stefan Ekman, Stephan Ekström, Peter Enström, Nils-Folke Ericsson, Mats Eriksson, Anders Fogelberg, Dag Fohlin, Jim Frogestam, Per Frödell, Ove Gardelius, Olle Gardell, Torsten Gerhardsson, Curt-Christer Gustafsson, Jan Johansson, Svenerik Johansson, Anders Jolby, Per-Inge Karlsson, Bengt Klingvall, Harry Kvist, Arne Kågestedt, Tord Lickander, Ulf Liljeborg, Lennart Lindholm, Bengt Lindroth, Kalle Lindström, Hans Ljungwald, Jan Löwenborg, Tony Löwenborg, Erik Mattsson, Peter Mattsson, Alf Möllerström, Anders Nikker, Christer Nilsson, Nils Nilsson, Åke Nordgren, Alvar Olsson, Agneta Pettersson, Sten Pettersson, Sune Ronqvist, Stig Sandelin, Östen Sjöblom, Fredrik Sjösteen, Per-Henrik Sorby, Christer Starkenberg, Cai Ström, Svante Ståhl, Tony Sundstrand, Sigvard Svensson, Hans Sylvan, Mattias Thomsson och Thomas Wahl.

Hjälp till att fylla sidan! - Bli sponsor Du också!

Läs mer om Kamratfonden!

Kan vi fylla hela sidan?

Alla bidrag såväl "STORA" som "små" är alla lika välkomna!
Betala in ditt bidrag till vår Kamratfond på bankgirokonto 192-0800.

Glöm inte fylla i ditt namn och ange att det är till Kamratfonden!


Till Medlemstidningen!

Läs mera om Kamratfonden!