Museievärd i sommar

Följande 22 pass har vi fått att bemanna museet i sommar!

3/7, 4/7, 10/7, 22/7 och 27/7 mellan kl. 10-18

4/8 och 10/8 mellan kl. 10-18

31/8 mellan kl. 10-16

Du anmäler ditt namn, telefonnummer och vilken/vilka dagar du kan göra en insats för kamratföreningen till Nils Folke Ericsson på mail:

nils.folke.ericsson@gmail.com

Har du frågor så kontakta Nils Folke på tel: 070-526 55 91


Tack till dig som tar något/några av ovanstående "A 7-pass"!
Nils-Folke

På gång!

Vill Du kustvandra 2019?
Se senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!