Föreningens Kamratfond


Vi avskaffade det "ständiga medlemskapet" 2006 och införde en årsavgift för att kunna bedriva verksamhet i en rimlig omfattning samt att klara ekonomin i föreningen.
Kamratfonden bidrar till föreningens verksamhet och är även ett sätt att säkerställa utgivningen av vår medlemstidning.Glöm inte att fylla i avsändare!


Vill även Du stödja vår kamratfond?

Alla bidrag såväl "STORA" som "små" är alla lika välkomna!
Sätt in ditt bidrag till Kamratfonden på bankgirokonto 192-0800.

Glöm inte fylla i ditt namn och ange att det är till Kamratfonden!


HEDER och STORT TACK till
förra årets sponsorer
Klicka för att se vilka dom är!