Vill Du bli medlem i A 7 Kamratförening?

Gör då så här!
Fyll i vilket år det gäller och sätt in 100 kr på vårt bankgirokonto 192-0800.
Glöm inte att ange namn och adress!


Bidrag till Kamratfonden?
Vill Du även ge ett bidrag till förenings "kamratfond" så går det bra att göra det tillsammans med inbetalningen av årsavgiften. Fyll bara i det belopp som Du vill bidra med i anteckningsfältet på raden under årsavgiften.

På gång!

Nationaldagsfirande 6 juni
Genomförs vid Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde. Vi behöver lite hjälp under dagen. Se Senaste Nytt!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!