Senaste nytt!

Hjälp med nationaldagsfirandet i museet!
Hej
Vi behöver 1-2 medlemmar som kan hjälpa till lite under nationaldagsfirandet i Tingstäde. Hjälp behövs främst med att sätta fram och ta bort stolar.
Samling vid museet kl. 09.30 och allt beräknas vara klart till ca 14.00.
Anmälan dig till Nils-Folke Ericsson på mail nils.folke.ericsson@gmail.com eller
på telefon 070-526 55 91.
Mvh
Styrelsen

Hjälp till att bemanna våra tider i Försvarsmuseet
Tiderna och hur man anmäler sig! Klicka här!

Lite information från A 8 i Boden
Efter en förfrågan om aktuellt läge från A 8 väljer jag att skicka ut denna information.

Självklart så kan jag inte informera om allt som pågår och det förstår ni om någon. FM följer omvärldsläget noggrant och Sverige har bra kontroll på läget och FM anpassar allt från verksamheter till våra beredskaper följsamt.

Läget vid regementet är kortfattat enligt följande:
Artilleribataljonen:
Med inneliggande värnpliktskull fortsätter utbildningen enligt plan och har precis avslutat bataljonsövning 2. Under övningen deltog våra artilleribröder och systrar från Noraskog kompani som utbildas nere i Skövde. Noraskog är ett pjäskompani som bygger kompetenser och förband för blivande Bergslagens artilleriregemente A 9, Kristinehamn. Inriktningen just nu är att återetablera A 9 med en invigning 4.e kvartalet 2022 och starta upp värnpliktsutbildningen i Kristinehamn under 2023.
Kommande veckor är huvudfokus på att delta i övningen Cold Respons i Norge.
Då denna övning kommer relativ tidigt i grundutbildningen och inte innehåller någon skarpskjutning så kommer vi under V 216 kommer genomföra en artilleriteknisk skjutvecka. Årets värnpliktkull genomför MUCK ceremoni fredag V.219, denna ceremoni går att följa på regementets sociala medier.
Samtidigt som vi nu snabbt går mot MUCK med inneliggande värnpliktskull så sker måndag nästa vecka något trevlig, KB-elever rycker åter in vid artilleriet. Våra KB elever har varit och är saknade i organisationen då de kommer kunna bära många av de chefsbefattningar som i dag måste uppbäras av anställda yrkesofficerare. Detta ger oss möjligheter att nyttja vår personal på fler krigsförband och vi bidrar starkt till tillväxten, främst inom artilleriet men självklart även totalt inom FM. Vi blir större och starkare!

Rekrytering mot anställning:
Intresset för vidare engagemang i FM då både som anställd soldat eller sökande till yrkesofficersutbildningarna är enormt stort. Regementet har idag 52 sökande till specialistofficersutbildningen och därutöver ett stort antal sökande till Officersprogrammet vid Karlberg (här har vi inga siffror då FHS äger processen).

ArtSS:
ArtSS har kraftigt utökade elevvolymer och har som mest ca 60 elever under ett utbildningsår, Det rör sig främst om kurserna Specialistofficersutbildningen (Sensor och pjäs) som sträcker sig över tre terminer men även Officersprogrammet ( de med Indirekt bekämpning som inriktning) gör del av sin utbildning (två terminer) vid ArtSS. Utöver detta så sker normalt även kaptensutbildningen vid ArtSS och en del övriga kurser.
Funktions och utvecklingssidan kämpar på mot att utveckla funktionen inte bara intern inom artilleriet utan även vid manöverförbanden samt ser på framtida artilleriammunition och bekämpningssystem.

Med varma Artillerihälsningar
FÖRSVARSMAKTEN
BODENS ARTILLERIREGEMENTE
Peter Hemphälä
Regementsförvaltare
Command Sergeant MajorKustvandring med "gamla kollegor"
Vill Du vandra längs Gotlands kust och kulturleder med gamla kollegor?
Vi vandrar andra måndagen i varje månad dock inte i juli och augusti.
Samling, för samåkning, kl. 09.00 vid Arthallen på Korsbetningen.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

Nationaldagsfirande 6 juni
Genomförs vid Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde. Vi behöver lite hjälp under dagen. Se Senaste Nytt!

Museivärd i sommar ?
Se Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!