Senaste nytt!

Ärtlunch den 5 oktober kl. 12.00 i Restaurang Visborg
Vår f.d. Regementsingenjör Mats Eriksson, nuvarande hamnkapten i Visby berättar lite omkring sitt nuvarande jobb och kryssningskajen.
Anmälan om deltagande senast den 2 oktober via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Hjälp oss med artiklar till tidningen senast den 13 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.


Gamla filmer från Gotlands förband med mera
Du kommer direkt till filmerna från länken Filmer från förr.


På gång!

FM-övning AURORA
Den 29 september kommer en förvisning inom ramen för denna övning att genomföras.
Vidare info kommer under Senaste Nytt!

Ärtlunch i restaurang Wisborg den 5 oktober
Vår nästa verksamhet är ärtlunchen den 5 oktober kl. 12.00.
Se vidare under Senaste nytt!
Anmälan senast den 2 oktober på telefon 0709-27 14 96 eller via e-post till gote@a7kamratforening.seKlicka för "Senaste Nytt"!