Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 1 mars i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Ärtlunch i Allekvia 6 april
Vår nästa verksamhet är ärtlunchen den 6 april kl. 12.00.
Se vidare under Senaste nytt!
Anmälan senast den 30 mars på telefon 0709-27 14 96 eller via e-post till gote@a7kamratforening.se

2016 års Kamrattidning
Nu kan Du även läsa den senaste tidningen här på hemsidan under under Medlemstidning.
Kamratföreningen 80 år
Vi firar att det 2017 är 80 år sedan vår förening bildades.
Firandet genomförs den 9 september! Din preliminära anmälan vill vi ha senast den 1 maj.
Har Du några idéer, förslag eller önskemål? Hör av dig till någon i styrelsen!

Aktiviteter
Vill Du hjälpa till i museet?
Läs mera under Senaste nytt!

Gamla filmer
Kolla Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!