Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 15 januari i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till Gunnar Trennestam med förslag till innehåll och förbättringar!

Hemsidan är under utveckling och därför kan vissa uppgifter saknas eller inte hunnit "byggas in" ännu!
Du får gärna höra av dig med synpunkter, förslag till innehåll etc.
Sänd helst dessa via e-post till a7kamratforening@telia.com.

På gång!

Instagram
Nu hittar Du oss även på Instagram som "a7kamrat".
Gå in där och titta på bilder från Barbarafirandet!

Årsmöte 19 februari 2015
Inbjudan kommer i tidningen!
Info under "Senaste Nytt"!Klicka på klockan för "Senaste nytt"!Besök gärna Gotlands Försvarsmuseums hemsida www.gotlandsforsvarsmuseum.se