Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 9 mars i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Lunch i Museet i Tingstäde
Från we 811 serveras lunch i GFM. Se Senaste Nytt.

Kamratbowling
Mer info under Senaste nytt!

Årsmöte genomfördes den 15 februari
Se detaljer under Senaste nytt.

Arbete i museet
Årets arbete vid museet i Tingstäde startar 14 mars.

Museievärd i sommar?
Se senaste Nytt!

Ärtlunch i restaurang Wisborg den 12 april
Vår nästa verksamhet är vårens ärtlunch den 12 april kl. 12.00.
Anmälan om deltagande till Göte Nilsson senast den 5 april via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Mc-resa i juni
Läs mera under Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!