Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 19 oktober i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till Gunnar Trennestam med förslag till innehåll och förbättringar!

Hemsidan är under utveckling och därför kan vissa uppgifter saknas eller inte hunnit "byggas in" ännu!
Du får gärna höra av dig med synpunkter, förslag till innehåll etc.
Sänd helst dessa via e-post till a7kamratforening@telia.com.

På gång!

Officersbal på K 1
Läs mera och ta del av inbjudan under Senaste Nytt!

Tidningsartiklar
Hjälp oss med bidrag till årets Kamrattidning!
Artiklar insändes helst via e-post till a7kamratforening@telia.com eller skickas till sekreteraren på adress A 7 Kamratförening, c/o Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.Klicka på klockan för "Senaste nytt"!Besök gärna Gotlands Försvarsmuseums hemsida www.gotlandsforsvarsmuseum.se
Mer info under Senaste nytt!

Fredsbaskrarna på Gotland

Klicka för info!

Inbjuder till föreläsning i Marinstugan den 21 oktober. Klicka här för info!

Nedräkningen har börjat!
Sancta Barbara närmar sig!
Kolla Senaste nytt för datum och kommande information.