Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 15 november i år. Den publicerades första gången den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Nästa aktivitet är årets Sancta Babarafirandet den 7 december
Personlig inbjudan har skickats ut till alla betalande medlemmar!

Julbön den 12 december kl. 15.00
Julbönen i Sankta Maria domkyrka anordnas av Gotlands Regemente. Annons kommer i Allehanda/GT!

Årsmöte genomförs den 20 februari
Se detaljer under Senaste nytt.Klicka för "Senaste Nytt"!