Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 26 maj i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Vi saknar ännu några Museievärdar!
Se senaste Nytt!

Modell över A 7-området vid Korsbetningen invigd!
Läs mera under Senaste Nytt!

Nationaldagsfirande 6 juni
Genomförs vid Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde. Program under Senaste Nytt!

C A 9 besök den 14 juni
Medlemmar inbjudes till att delta i detta kombinerade infomöte och frågestund.
C A 9 bjuder på lunch!
Mer info under Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!