Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 4 augusti i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Mortimertävling i ny tappning!
Information under senaste nytt!

Kamratföreningen 80 år
Vi firar i år att det är 80 år sedan vår förening bildades.
Firandet genomförs den 9 september!
Läs mera under Senaste nytt!

FM-övning AURORA
Den 29 september kommer en förvisning inom ramen för denna övning att genomföras.
Vidare info kommer under Senaste Nytt!

Gamla filmer
Kolla Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!