Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna


Blåhälls fiskeläge
Vi önskar alla en trevlig sommar och hoppas att pandemin inte förstör den helt utan att vi trots restriktionerna ändå får och kan träffa våra nära och kära!

StyrelsenHemsidan uppdaterades senast den 1 juli i år. Den publicerades första gången den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Ändrat datum för höstens ärtlunch!
Ändrat från den 1 oktober till den 24 september.

Vill Du kustvandra eller jobba i museet som volontär?
Se senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!