Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 16 oktober i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Höstaktiviteter
Arbete i museet eller bowling!
Kanske båda? Se Senaste nytt!

Dags att sända in tidningsartiklar!
Se Senaste nytt!

Gamla filmer
Kolla Senaste nytt!

Befriade från årsavgift
Från och med 2015 är alla medlemmar från 80 års ålder befriade från årsavgift.
Detta gäller från det år då man fyller 80 år!

Kamratföreningen 80 år
Vi funderar på hur vi på något lämpligt sätt kan fira att det nästa år är 80 år sedan vår förening bildades. Har Du några idéer och förslag till hur vi ska fira detta så hör av dig till någon i styrelsen!Klicka för "Senaste Nytt"!