Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 27 november i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Årsmöte den 4 februari kl. 18.00
Läs mer under Senaste Nytt och lägg in i din almanacka!

Sancta Babara 5 december
Inbjudan är utskickad till alla betalande medlemmar!
Info under "Senaste Nytt"!Klicka för "Senaste Nytt"!

Julbön i Domkyrkan
Julbön enligt särskilt program i Sankta Maria domkyrka den 10 december kl. 15.00.
Läs mera under Verksamhet 2015!