Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 23 augusti i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till Gunnar Trennestam med förslag till innehåll och förbättringar!

Hemsidan är under utveckling och därför kan vissa uppgifter saknas eller inte hunnit "byggas in" ännu!
Du får gärna höra av dig med synpunkter, förslag till innehåll etc.
Sänd helst dessa via e-post till a7kamratforening@telia.com.

På gång!

Ärtlunch den 18 september
OBS!
P.g.a. chefsbyte vid Artreg kan inte C A 9 delta i ärtlunchen som anmälts tidigare!
Se vidare under Senaste nytt!
Anmälan till sekreteraren senast den 15 september på telefon 070-55 11 772 eller via e-post till a7kamratforening@telia.comKlicka på klockan för "Senaste nytt"!Besök gärna Gotlands Försvarsmuseums hemsida www.gotlandsforsvarsmuseum.se
Datum för kommande föreläsningar finns även under Senaste nytt!

Vi har bytt till bankgiro och
gironumret är 192-0800
På detta konto betalar Du in din årsavgift för 2014 senast den sista mars.