Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 26 mars i år. Den publicerades första gången den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Ärtlunchen den 16 april är inställd!


Årsmötet genomfördes den 20 februari
Styrelsen fortsätter med samma "laguppställning" ett år till.
Oförändrad årsavgift 100 kr.
Betalas in på bg 192-0800 senast den 31 mars.

Ändrat datum för höstens ärtlunch!
Ändrat från den 1 oktober till den 24 september p.g.a. att C A 9 inte kan komma den 1/9.

Museivärd i sommar?
Kolla in under senaste nytt!

Vill Du kustvandra eller jobba i museet som volontär?
Se senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!