Välkommen till A 7 Kamratförenings hemsida "Gotlandsartilleristen"!Här ger vi medlemmar och andra intresserade information om vår verksamhet och vi hoppas på att väcka ditt intresse så att även Du väljer att bli medlem!

Föreningens främsta uppgifter är att
- länka samman de som tjänstgjort vid eller har anknytning till A 7
- vårda traditioner som utvecklats vid A 7
- främja kamratskapet som skapats vid A 7 och anknutna förband
- genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna

Hemsidan uppdaterades senast den 13 mars i år. Den publicerades den 13 juni 2007 och omarbetades under april-maj 2011.
Hör gärna av dig till A 7 Webb med förslag till innehåll och förbättringar!

Har Du frågor om eller förslag till innehåll på vår hemsida så hör av dig!
Använd då e-postadressen A 7 Webb.

På gång!

Ärtlunch vid Restaurang Visborg
Vår nästa verksamhet är vårens ärtlunch den 9 april kl. 12.00.
Se vidare under Senaste nytt!
Anmälan senast den 2 april på telefon 0709-27 14 96 eller via e-post till gote@a7kamratforening.se

Kamratträff i Stockholm!
Läs mer under Senaste Nytt!Klicka på klockan för "Senaste nytt"!Läs om aktuella föreläsningar vid Gotlands Försvarsmuseum på deras hemsida www.gotlandsforsvarsmuseum.se eller klicka in på Senaste nytt! här ovan!