Preliminär Verksamhet 2021

Årsmötet är t.v. skjutet på framtiden! - Nytt datum meddelas senare.


Årets Stockholmsmöte är inställt p.g.a. pågående pandemi!


Ärtlunch den 15 april har skjutits på framtiden! - Nytt datum meddelas senare.


Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för sjätte gången vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.30.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Vi träffas den 30 juni för att minnas den dag som A 7 avvecklades
En preliminär aktivitet som skulle ha genomförts 2020 då det var 20 år sedan vårt regemente avvecklades.
Vi försöker genomföra den i år i stället om intresse finns!
Ordförande Anders Nilsson minnestalar, mingel med utbyte av minnen och gemensam måltid. Ta gärna med egna foton!
Inbjudan mailas/skickas ut senare!

Ärtlunch i Restaurang P 18 den 30 september kl. 12.00
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 4 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Verksamhet!
Årsmötet är t.v. inställt och nytt datum meddelas senare.

Stockholmsträffen ställs in i år!

Vårens ärtlunch i april skjuts på framtiden tillsvidare.

Museet öppnar den 20 maj
Se senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!