Verksamhet 2019

Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för femte gången vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.30.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 3 oktober kl. 12.00
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan senast den 30 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 7 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Vill Du kustvandra 2019?
Se senaste Nytt!

Bowling 2019
Mer info under Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!