Verksamhet 2019

Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för femte gången vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.30.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 3 oktober kl. 12.00
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 7 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Museivärd i sommar?
Kolla in under senaste nytt!

Vill Du kustvandra 2019?
Se senaste Nytt!

Bowling 2019
Mer info under Senaste nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!