Verksamhet 2018

Vid museet under Tingstädedagen den 26 maj
Då kommer den modell över kasernområdet vid Korsbetningen som Sven-Henry Carlsson tillverkat att överlämnas/invigas.
Du kan läsa mer om Henrys bygge under rubriken "Från medlemmar"!

Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för fjärde gången vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet. Samling kl. 11.30.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 4 oktober kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 1 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Julbön i Sankta Maria domkyrka i december
Vi hoppas att kunna samordna julbönen med det nybildade Gotlands Regemente och har i dag inget fastställt program eller datum för genomförandet.
Information kommer att mailas ut/läggas ut här på hemsidan så fort sådan finns tillgänglig!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Vi saknar ännu några Museievärdar!
Se senaste Nytt!

Lunch i Museet i Tingstäde
Från we 811 serveras lunch i GFM. Se Senaste Nytt.Klicka för "Senaste Nytt"!