Preliminär verksamhet 2018 (Fastställes vid årsmötet)

Nytt försök med Kamratbowling
Vi ger oss inte!
Torsdagar i jämna veckor kl. 14.00 träffas vi hos Onkel Joes (f.d. Soldathemmet).
Vi startar den 11 januari!

Årsmöte genomförs den 15 februari i Marinstugan på Hällarna
Från kl. 17.30 minglar vi lite innan årsmötet som startar kl. 18.00.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuds det på en liten matbit med dryck samt kaffe.
Möjlighet till inköp av starkare drycker finns.
Anmälan till Göte Nilsson senast den 8 februari via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Kamratträff i Stockholm den 22 februari kl. 18.00
Sedvanlig träff i Stockholm vid Militärsällskapet på Valhallavägen 104.
Anmälan till Christian Ericson senast den 12 februari via mail till christian@a7kamratforening.se eller på mobil 0735-61 89 29.
Ta chansen att få träffas en stund och prata gamla minnen!
Välkommen!

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 12 april kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande till Göte Nilsson senast den 5 april via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Vid museet under Tingstädedagen den 26 maj
Då kommer den modell över kasernområdet vid Korsbetningen som Sven-Henry Carlsson tillverkat att överlämnas/invigas.
Du kan läsa mer om Henrys bygge under rubriken "Från medlemmar"!

Nationaldagsfirandet den 6 juni
Genomförs för fjärde gången vid Försvarsmuseet i Tingstäde.
GFM och Tingstäde hembygdsförening arrangerar firandet som startar kl. 11.30.
Samtliga militära kamratföreningar och organisationer på Gotland är inbjudna att delta med sina fanor i en gemensam fanborg.

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 4 oktober kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 1 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Julbön i Sankta Maria domkyrka i december
Vi hoppas att kunna samordna julbönen med det nybildade Gotlands Regemente och har i dag inget fastställt program eller datum för genomförandet.
Information kommer att mailas ut/läggas ut här på hemsidan så fort sådan finns tillgänglig!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Kamratbowling 11 januari
Nytt försök med bowlingen.
Mer info under Senaste nytt!

Årsmöte den 15 februari
Se detaljer under Senaste nytt.

Kamratträff i Stockholm
Den 22 februari kl. 18.00 är det dags igen.
Se mera under Senaste Nytt!

Mc-resa i juni
Läs mera under Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!