Verksamhet 2018

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 4 oktober kl. 12.00
Sedvanlig ärtlunch med anmälan om deltagande senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 15 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 1 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Julbön i Sankta Maria domkyrka i december
Vi hoppas att kunna samordna julbönen med det nybildade Gotlands Regemente och har i dag inget fastställt program eller datum för genomförandet.
Information kommer att mailas ut/läggas ut här på hemsidan så fort sådan finns tillgänglig!

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

Nästa aktivitet är ärtlunchen den 4 oktober
Anmälan om deltagande till Göte Nilsson senast den 27 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Modell över A 7-området vid Korsbetningen invigd!
Läs mera under Senaste Nytt!Klicka för "Senaste Nytt"!