Verksamhet 2017

Ärtlunch i Restaurang Visborg den 5 oktober kl. 12.00
Till årets andra ärtlunch vill vi ha din anmälan senast den 28 september via e-post till gote@a7kamratforening.se eller på mobil 0709-27 14 96.

Manusstopp för artiklar till kamrattidningen är den 13 november
Artiklar insändes helst via e-post till ordforande@a7kamratforening.se eller gunnar@a7kamratforening.se. Bidrag kan även skickas till Gunnar Trennestam, Styrmansgatan 361, 621 50 Visby.

Firande av Sancta Barbara den 2 december
Inbjudan skickas ut till alla betalande medlemmar!

Julbön i Sankta Maria domkyrka den 14 december kl. 15.00
Traditionsenlig julbön genomförs gemensamt med kamratföreningarna från P 18, Lv 2, KA 3 och Flottans män. Kaffe i Församlingshemmet efteråt.
(Datum och tid är preliminära eftersom vi inte vet om och hur Gotlands förband deltar)

Kamrattidningen ska komma i din brevlåda under mellandagarna
Tidigare tidningar finns att läsa under "fliken" Medlemstidning!

På gång!

FM-övning AURORA
Den 29 september kommer en förvisning inom ramen för denna övning att genomföras.
Vidare info kommer under Senaste Nytt!

Ärtlunch i restaurang Wisborg den 5 oktober
Vår nästa verksamhet är ärtlunchen den 5 oktober kl. 12.00.
Se vidare under Senaste nytt!
Anmälan senast den 2 oktober på telefon 0709-27 14 96 eller via e-post till gote@a7kamratforening.seKlicka för "Senaste Nytt"!